Bosphore ADEP Panel Kiti

Bosphore ADEP Panel Kiti, 98/79/EC Talimatı uyarınca IVD-CE onaylı Real-Time PCR temeline dayanan tıbbi bir vücut-dışı tanı kitidir. Bosphore ADEP Panel Kiti, doku/biyopsi örneği, BAL, nazofaringeal sürüntü ve aspirat, trakeal aspirat, balgam ve BOS dahil insan biyolojik örneklerinde Enterovirus, Parechovirus ve Adenovirus'ü saptar ve karakterize eder. Test, Enterovirus, Parechovirus ve Adenovirus'un tüm alt tiplerini kapsayan niteliksel olarak tek bir tüpte gerçekleştirilir.

 

Enterovirus genomundaki bir bölge çoğaltılır ve FAM filtresi kullanılarak floresans tespiti gerçekleştirilir. Parechovirus genomundaki bir bölge çoğaltılır ve floresan tespiti HEX filtresi kullanılarak gerçekleştirilir. Adenovirüs genomundaki bir bölge çoğaltılır ve Cy5 filtresi kullanılarak floresans tespiti gerçekleştirilir.

 

Kit; DNA ekstraksiyonu, PCR inhibisyonu ve uygulama hatalarını kontrol etmek için bir internal (iç) kontrol barındırmaktadır. İnternal kontrol, DNA ekstraksiyonu veya PCR adımı sırasında eklenebilir. İnternal kontrolün amplifikasyon verileri Texas Red filtresi ile tespit edilir.

 

FAM        

HEX        

Texas RED        

Cy5        

Enterovirus        

Parechovirus        

IC        

Adenovirus