Bosphore B.pertussis Saptama Kiti v1

Bosphore® Bordetella pertussis (B.pertussis) Saptama Kiti v1; 98/79/EC Talimatı uyarınca IVD-CE onaylı Real-Time PCR temeline dayanan tıbbi bir vücut-dışı tanı kitidir.

Bosphore® B.pertussis Saptama Kiti v1; BAL, balgam, trakeal aspirat, nazofaringeal aspirat, boğaz sürüntüsü, burun sürüntüsü, nazofaringeal sürüntü, Floklu sürüntüler ve Liquid Amies, Universal Transport Medium, VCM, Sigma Transwab, Copan ESwab, Sigma VCM dahil biyopsi (doku) örneklerindeki Bordetella pertussis DNA’sını saptar. Floresans saptama, Cy5 filtresi kullanılarak gerçekleştirilir.

Kit, nükleik asit izolasyonu ve PCR inhibisyonunu kontrol etmek için internal (iç) kontrol barındırmaktadır. İzolasyon sırasında PCR reaksiyon karışımına eklenebilen internal kontrolün amplifikasyon verisi, Texas Red filtresi kullanılarak görüntülenir.