Bosphore Bocavirus Saptama Kiti v1

Bosphore® Bocavirus Saptama Kiti v1, 98/79/EC Talimatı uyarınca IVD-CE onaylı Real-Time PCR temeline dayanan tıbbi bir vücut-dışı tanı kitidir.


Bosphore® Bocavirus Saptama Kiti v1; BAL, balgam, trakeal aspirat, nazofaringeal aspirat, burun swabı, boğaz swabı, nazofaringeal swab, Floklu swablar ve Liquid Amies, Universal Transport Medium, VCM, Sigma Transwab, Copan ESwab, Sigma VCM dahil insan biyolojik (solunum) örneklerindeki Bocavirus DNA’sını saptar. Bocavirus genomundaki NP1 geninin spesifik bir bölgesi amplifiye edilir ve floresans saptama, FAM filtresi kullanılarak gerçekleştirilir.

Kitin analitik duyarlılığı 40 kopya/reaksiyondur. 


Kit, nükleik asit izolasyonu ve PCR inhibisyonunu kontrol etmek için internal (iç) kontrol barındırmaktadır. İzolasyon sırasında PCR reaksiyon karışımına eklenebilen internal kontrolün amplifikasyon verisi, Cy5 filtresi kullanılarak görüntülenir.