Bosphore C.pneumoniae Saptama Kiti v1

Bosphore® Chlamydia pneumoniae Detection Kit v1, insan biyolojik örneklerindeki C.pneumoniae DNA’sının başlıca tüm genotiplerini saptar. Kitin analitik duyarlılığı 9 kopya/reaksiyon’dur. C.pneumoniae genomunun outer membrane protein (omp) geninin bir bölümü çoğaltılır ve floresans saptama FAM filtresi kullanılarak gerçekleştirilir.

 

Kit, PCR inhibisyonunu kontrol etmek için bir internal (iç) kontrol barındırmaktadır. PCR reaksiyon karışımına eklenen internal kontrolün amplifikasyon verisi, HEX filtresi ile görüntülenir.