Chikungunya Virüsü Saptama Kiti

Bosphore® Chikungunya Virüsü Saptama Kiti v1, 98/79/EC Talimatı uyarınca IVD-CE onaylı Real-Time PCR temeline dayanan tıbbi bir vücut-dışı tanı kitidir. Bosphore® Chikungunya Virüsü Saptama Kiti v1, serum veya plazma, beyin omurilik sıvısı, doku, swab, dışkı gibi insan biyolojik örneklerindeki Chikungunya Virus RNA’sının tüm genotiplerini saptar. Chikungunya Virus genomunda virüs zar proteini E1 geninin bir bölümü çoğaltılır ve floresans saptama FAM filtresi kullanılarak gerçekleştirilir.

 

Kit, nükleik asit izolasyonu ve PCR inhibisyonunu kontrol etmek için bir internal (iç) kontrol barındırmaktadır. RNA izolasyonu sırasında ya da PCR reaksiyon karışımına eklenebilen internal kontrolün amplifikasyon verisi, kullanılan Real-Time PCR cihazına bağlı olarak HEX filtresi ile görüntülenir.