Chlamdyia trachomatis Saptama Kiti

Bosphore® C.trachomatis Detection (Saptama) Kiti v1, insan biyolojik örneklerindeki C.trachomatis DNA’sının başlıca tüm genotiplerini saptar. C.trachomatis genomunun ompA geninin bir bölümü çoğaltılır ve floresans saptama FAM filtresi kullanılarak gerçekleştirilir.

 

Kit, PCR inhibisyonunu kontrol etmek için bir internal (iç) kontrol barındırmaktadır. PCR reaksiyon karışımına eklenen internal kontrolün amplifikasyon verisi, HEX filtresi ile görüntülenir.