CMV Kantifikasyon-BKV Saptama Kit v1

Bosphore® CMV Kantifikasyon-BKV Saptama Kiti v1, 98/79/EC Talimatı uyarınca IVD-CE onaylı Real-Time PCR temeline dayanan tıbbi bir vücut-dışı tanı kitidir. Bosphore® CMV Kantifikasyon-BKV Saptama Kiti v1, serum, plazma, idrar, biyopsi örneği, amniyotik sıvı, BOS ve doku gibi biyolojik örneklerdeki tüm CMV genotiplerini içeren Sitomegalovirüs (CMV) DNA'sını saptar ve miktarını belirler. Bunun yanı sıra, BK Virüsünün (BKV) dört ana genotipini tespit eder. 

 

CMV genomunun spesifik bir bölgesi çoğaltılır ve floresans saptama FAM filtresi kullanılarak gerçekleştirilir. BKV genomunun spesifik bir bölgesi ise çoğaltılır ve saptama, HEX filtresi ile gerçekleştirilir.  Kit, nükleik asit izolasyonu ve PCR inhibisyonunu kontrol etmek için bir internal (iç) kontrol barındırmaktadır. DNA izolasyonu sırasında ya da PCR reaksiyon karışımına eklenebilen internal kontrolün amplifikasyon verisi, Cy5 filtresi ile görüntülenir.