CMV Kantifikasyon Kiti

Bosphore® CMV Kantifikasyon Kiti, 98/79/EC Talimatı uyarınca IVD-CE onaylı Real-Time PCR temeline dayanan tıbbi bir vücut-dışı tanı kitidir. Bosphore® CMV Kantifikasyon Kiti, serum ve plazma gibi insan biyolojik örneklerindeki Sitomegalovirüs DNA’sının tüm genotiplerini saptar ve miktarını belirler. CMV genomu DNA polimeraz geninin bir bölümü çoğaltılır ve floresans saptama FAM filtresi kullanılarak gerçekleştirilir.

 

Kit, nükleik asit izolasyonu ve PCR inhibisyonunu kontrol etmek için bir internal (iç) kontrol barındırmaktadır. DNA izolasyonu sırasında ya da PCR reaksiyon karışımına eklenebilen internal kontrolün amplifikasyon verisi, HEX filtresi ile görüntülenir.