Bosphore Coronavirus Panel Kiti v1

Bosphore Coronavirus Panel Kiti v1, 98/79/EC Talimatı uyarınca IVD-CE onaylı Real-Time PCR temeline dayanan tıbbi bir vücut-dışı tanı kitidir. Bosphore Coronavirus Panel Kiti v1, insan biyolojik örneklerinde Coronavirus 229E, Coronavirus HKU1, Coronavirus OC43 and Coronavirus NL63 saptar ve karakterize eder. Floresan tespiti FAM, HEX, Texas RED ve Cy5 filtreleri kullanılarak gerçekleştirilir.


PCR Master Mix 1 tüpünde; Coronavirus 229E genomu çoğaltılır ve Texas Red filtresi kullanılarak gerçekleştirilir. Coronavirus HKU1 genomu çoğaltılır ve floresan tespiti, Cy5 filtresi kullanılarak gerçekleştirilir. 

 

PCR Master Mix 2 tüpünde, Coronavirus OC43 genomu çoğaltılır ve FAM filtresi kullanılarak floresans tespiti gerçekleştirilir.  Coronavirus NL63 genomu çoğaltılır ve floresan tespiti HEX filtresi kullanılarak gerçekleştirilir. 

 

Kit, nükleik asit izolasyonu ve PCR inhibisyonunu kontrol etmek için bir internal (iç) kontrol barındırmaktadır. İnternal kontrol amplifikasyon verileri, PCR Master Mix 1'de HEX filtresi, PCR Master Mix 2'de Texas RED filtresiyle tespit edilir.