Dengue-Chikungunya Saptama Kiti

Bosphore Dengue-Chikungunya Saptama Kiti, 98/79/EC Talimatı uyarınca IVD-CE onaylı Real-Time PCR temeline dayanan tıbbi bir vücut-dışı tanı kitidir. Bosphore Dengue-Chikungunya Saptama Kiti, serum, plazma, tükürük ve idrar gibi insan biyolojik örneklerindeki Dengue ve Chikungunya Virüslerinin RNA’sını saptar. Floresans tespiti, HEX, Texas RED ve Cy5 filtreleriyle saptanır.

 

Kit, nükleik asit izolasyonu ve PCR inhibisyonunu kontrol etmek için bir internal (iç) kontrol barındırmaktadır. PCR reaksiyon karışımına eklenen internal kontrolün amplifikasyon verisi, Texas Red filtresi ile görüntülenebilir. Internal kontrol ektraksiyon veya PCR aşamasından eklenebilmektedir.