Dengue Virüsü Genotiplendirme Kiti

Bosphore® Dengue Virus Genotyping Kit v1, serum veya plazma örneklerindeki Dengue Virus RNA’sının 1-2-3 ve 4 serotiplerini saptar ve ayırt eder.  Kitin analitik duyarlılığı Dengue Virus serotip 1 için 200 kopya/reaksiyon, Dengue Virus serotip 2 için 150 kopya/reaksiyon, Dengue Virus serotip 3 için 5 kopya/reaksiyon ve Dengue Virus serotip 4 için 2 kopya/reaksiyondur. Dengue Virus genomunun bir bölümü çoğaltılır ve floresans saptama iki PCR tüpünde FAM, HEX ve Cy5 filtreleri kullanılarak gerçekleştirilir. Birinci PCR tüpünde PCR Master Mix 1 ile FAM filtresiyle Dengue Virus 1 ve HEX filtresiyle Dengue Virus 4 tespit edilir. İkinci PCR tüpünde PCR Master Mix 2 ile FAM filtresiyle Dengue Virus 3 ve HEX filtresiyle Dengue Virus 2 tespit edilir.


Kit, PCR inhibisyonunu kontrol etmek için bir internal (iç) kontrol barındırmaktadır. PCR reaksiyon karışımına eklenen internal kontrolün amplifikasyon verisi, kullanılan Real-Time PCR cihazına bağlı olarak her iki PCR tüpünde CY5 filtresi ile görüntülenir.