EBV Kantifikasyon Kiti v1

Bosphore® EBV Kantifikasyon Kiti, 98/79/EC Talimatı uyarınca IVD-CE onaylı Real-Time PCR temeline dayanan tıbbi bir vücut-dışı tanı kitidir. Bosphore® EBV Kantifikasyon Kiti v1, serum, plazma, idrar ve doku gibi insan biyolojik örneklerindeki tüm EBV (Epstein-BarrVirus - Human Herpes Virus-4/HHV-4) genotiplerinin DNA’sını saptar ve miktarını belirler. EBV genomundaki IR1 bölgesinin bir bölümü çoğaltılır ve floresans saptama FAM filtresi kullanılarak gerçekleştirilir.

 

Kit, nükleik asit izolasyonu ve PCR inhibisyonunu kontrol etmek için bir internal (iç) kontrol barındırmaktadır. İzolasyon sırasında ya da PCR reaksiyon karışımına eklenebilen internal kontrolün amplifikasyon verisi, HEX filtresi ile görüntülenir.