HBV-HCV-HIV Multpilex Tarama Kiti v1

Bosphore® HBV-HCV-HIV Multiplex Tarama Kiti v1, insan serum veya plazma örneklerindeki insan serum veya plazma örneklerinde Hepatit B Virüsü DNA’sı ile Hepatit C Virüsü RNA’larının tüm genotiplerini saptar. HBV genomunun S geninin bir bölümü, HCV genomunun 5’ UTR bölgesinin bir bölümü ve HIV-1 genomunun LTR’sinin bir bölümü çoğaltılır ve floresans saptama FAM filtresi kullanılarak gerçekleştirilir.

 

Kit, nükleik asit izolasyonu ve PCR inhibisyonunu kontrol etmek için bir internal (iç) kontrol barındırmaktadır. İzolasyon sırasında ya da PCR reaksiyon karışımına eklenebilen internal kontrolün amplifikasyon verisi, HEX/Cy5/JOE filtreleri ile görüntülenir.