HBV - HCV Tarama Kiti v1

Bosphore® HBV-HCV Multpilex Tarama Kiti v1, insan serum veya plazma örneklerindeki Hepatit B Virüsü DNA’sına ve Hepatit C Virüsü RNA’sına ait tüm genotiplerini saptar. HBV genomu S geninin bir bölümü ve  HCV genomu 5’ UTR’ın bir bölümü çoğaltılır ve floresans saptama FAM filtresi kullanılarak gerçekleştirilir.

 

Kit, nükleik asit izolasyonu ve PCR inhibisyonunu kontrol etmek için bir internal (iç) kontrol barındırmaktadır. RNA izolasyonu sırasında ya da PCR reaksiyon karışımına eklenebilen internal kontrolün amplifikasyon verisi, HEX filtresi ile görüntülenir.