Bosphore HBV İlaç Direnci Mutasyon Dizileme Kiti v1

  • Anasayfa
  • Kitler
  • Bosphore HBV İlaç Direnci Mutasyon Dizileme Kiti v1

Bosphore® HBV İlaç Direnci Mutasyon Dizileme Kiti v1, 98/79/EC Talimatı uyarınca IVD-CE onaylı Real-Time PCR temeline dayanan tıbbi bir vücut-dışı tanı kitidir(cihazıdır). Bosphore® HBV İlaç Direnci Mutasyon Dizileme Kiti v1, insan serum ve plazma örneklerinde tüm HBV genotiplerine ait DNA’ların polimeraz geninin RT bölgesindeki ilaç direnci mutasyonlarını analiz eder.

 

Bosphore® HBV İlaç Direnci Mutasyon Dizileme Kiti v1, HBV genotiplendirmesi, RT bölgesi mutasyonları analizi, SHB proteini mutasyonları ve SHB proteini Escape mutasyonları ile aşağıda belirtilen ilaçlar için ilaç direnci mutasyonları analizini içermektedir: Lamivudine, Zeffix®, Adefovir, Hepsera®, Entecavir, Baraclude®, Tenofovir DF, Telbivudine, Tyzeka®, Sebivo®. HBV örnekleri için 500 IU/ml üzerindeki viral yüklerin dizilenmesi önerilmektedir.