HBV Saptama Kiti v1

Bosphore HBV Saptama Kiti, insan serum veya plazma örneklerindeki Hepatit B Virüsü RNA’sının tüm genotiplerini (A-H) saptar. HBV genomunda S geninin bir bölümü çoğaltılır ve floresans saptama FAM filtresi kullanılarak gerçekleştirilir.

 

Bosphore HBV Saptama Kiti, nükleik asit izolasyonu ve PCR inhibisyonunu kontrol etmek için bir internal (iç) kontrol barındırmaktadır. DNA izolasyonu sırasında ya da PCR reaksiyon karışımına eklenebilen internal kontrolün amplifikasyon verisi, HEX filtresi ile görüntülenir.