HCV Genotiplendirme Kiti v3

Bosphore HCV Genotiplendirme Kiti v3, 98/79/EC Talimatı uyarınca IVD-CE onaylı Real-Time PCR temeline dayanan tıbbi bir vücut-dışı tanı kitidir. Bosphore HCV Genotiplendirme Kiti v3, insan serum veya plazma örneklerindeki Hepatit C Virüsü RNA’sının 6 ana ve baskın genotipini (1, 1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 6) saptar ve karakterize eder. HCV genomunda NS5B geninin bölümü çoğaltılır ve floresans saptama FAM ve HEX filtreleri kullanılarak gerçekleştirilir.

 

Kit, nükleik asit izolasyonu ve PCR inhibisyonunu kontrol etmek için bir internal (iç) kontrol barındırmaktadır. RNA izolasyonu sırasında ya da PCR reaksiyon karışımına eklenebilen internal kontrolün amplifikasyon verisi, Cy5 filtresi ile görüntülenir.