HCV Kantifikasyon Kiti

Bosphore HCV Kantifikasyon/Tespit Kiti, 98/79/EC Talimatı uyarınca IVD-CE onaylı Real-Time PCR temeline dayanan tıbbi bir vücut-dışı tanı kitidir. Bosphore HCV Kantifikasyon/Tespit Kiti, insan serum veya plazma örneklerindeki Hepatit C Virüsü RNA’sının tüm genotiplerini saptar ve miktarını belirler. HCV genomu 5’ UTR’ın bir bölümü çoğaltılır ve floresans saptama FAM filtresi kullanılarak gerçekleştirilir.

 

Kit, nükleik asit izolasyonu ve PCR inhibisyonunu kontrol etmek için bir internal (iç) kontrol barındırmaktadır. RNA izolasyonu sırasında ya da PCR reaksiyon karışımına eklenebilen internal kontrolün amplifikasyon verisi, HEX filtresi ile görüntülenir.