HCV Saptama Kiti v1

Bosphore HCV Saptama Kiti v1, insan serum veya plazma örneklerindeki Hepatit C Virüsü RNA’sının tüm genotipinlerini saptar. HCV genomu 5’ UTR’ın bir bölümü çoğaltılır ve floresans saptama FAM filtresi kullanılarak gerçekleştirilir.

 

Kit, nükleik asit izolasyonu ve PCR inhibisyonunu kontrol etmek için bir internal (iç) kontrol barındırmaktadır. RNA izolasyonu sırasında ya da PCR reaksiyon karışımına eklenebilen internal kontrolün amplifikasyon verisi, HEX filtresi ile görüntülenir.