HDV Kantifikasyon / Saptama Kiti

Bosphore HDV Kantifikasyon-Saptama Kiti, 98/79/EC Talimatı uyarınca IVD-CE onaylı Real-Time PCR temeline dayanan tıbbi bir vücut-dışı tanı kitidir. Kit, insan serum veya plazma örneklerindeki Hepatit Delta Virüsü RNA’sının tüm alt genotiplerini saptar ve miktarını belirler. HDV genomunun yapısal antijen geninin bir bölümü çoğaltılır ve floresans saptama FAM filtresi kullanılarak gerçeklestirilir.

 

Bosphore HDV Kantifikasyon-Saptama Kiti, nükleik asit izolasyonu ve PCR inhibisyonunu kontrol etmek için bir internal (iç) kontrol barındırmaktadır. RNA izolasyonu sırasında ya da PCR reaksiyon karışımına eklenebilen internal kontrolün amplifikasyon verisi, HEX filtresi ile görüntülenir.