Bosphore HHV-6 Kantifikasyon Kiti v1

Bosphore® HHV-6 Kantifikasyon Kiti v1, 98/79/EC Talimatı uyarınca IVD-CE onaylı Real-Time PCR temeline dayanan tıbbi bir vücut-dışı tanı kitidir.

 

Bosphore® HHV-6 Kantifikasyon Kiti v1; tüm ana HHV-6 alt tiplerini kapsayan insan serumu, plazma, tam kan ve BOS örneklerinde İnsan Herpes virüsünü (HHV-6 DNA) saptar ve kantifiye eder. U57 geni içindeki bir bölge amplifiye edilir ve FAM filtresi kullanılarak floresan tespiti gerçekleştirilir.

 

Kit, nükleik asit izolasyonu ve PCR inhibisyonunu kontrol etmek için internal (iç) kontrol barındırmaktadır. İzolasyon sırasında PCR reaksiyon karışımına eklenebilen internal kontrolün amplifikasyon verisi, HEX/JOE filtresi kullanılarak görüntülenir.