HHV - 6 Saptama Kiti v1

Bosphore® HHV-6 Saptama Kiti, 98/79/EC Talimatı uyarınca IVD-CE onaylı Real-Time PCR temeline dayanan tıbbi bir vücut-dışı tanı kitidir. Bosphore® HHV-6 Saptama Kiti v1, insan serum veya plazma örneklerindeki tüm ana Human (İnsan) Herpesvirus (HHV-6) genotiplerinin DNA’sını saptar. HHV-6 genomundaki U57 geninin bir bölümü çoğaltılır ve floresans saptama FAM filtresi kullanılarak gerçekleştirilir.

 

Kit, nükleik asit izolasyonu ve PCR inhibisyonunu kontrol etmek için bir internal (iç) kontrol barındırmaktadır. PCR reaksiyon karışımına eklenebilen internal kontrolün amplifikasyon verisi, HEX/JOE filtresi ile görüntülenir.