Bosphore HHV-7 Saptama Kiti v1

Bosphore® HHV-7 Saptama Kiti v1; 98/79/EC Talimatı uyarınca IVD-CE onaylı Real-Time PCR temeline dayanan tıbbi bir vücut-dışı tanı kitidir.

 

Bosphore® HHV-7 Saptama Kiti v1, insan biyolojik örneklerindeki tüm ana Herpesvirus HHV-7 DNA’sını alt tiplerini saptar. Floresans saptama, Cy5 filtresi kullanılarak gerçekleştirilir. Analitik duyarlılık 185 kopya/ml'dir.

 

Kit, nükleik asit izolasyonu ve PCR inhibisyonunu kontrol etmek için internal (iç) kontrol barındırmaktadır. İzolasyon sırasında PCR reaksiyon karışımına eklenebilen internal kontrolün amplifikasyon verisi, HEX filtresi kullanılarak görüntülenir.