HIV-1 Saptama Kiti v1

Bosphore HIV-1 Saptama Kiti, insan serum veya plazma örneklerindeki Human Immunodeficiency Virüsü 1 (HIV-1; İnsan Bağışıklık-yetmezliği Virüsü) RNA’sının tüm genotiplerini saptar. HIV-1 genomunda LTR’sinin bir bölümü çoğaltılır ve floresans saptama FAM filtresi kullanılarak gerçekleştirilir.

 

Bosphore HIV-1 Saptama Kiti, nükleik asit izolasyonu ve PCR inhibisyonunu kontrol etmek için bir internal (iç) kontrol barındırmaktadır. RNA izolasyonu sırasında ya da PCR reaksiyon karışımına eklenebilen internal kontrolün amplifikasyon verisi, HEX filtresi ile görüntülenir.