IL-28B Saptama Kiti

Bosphore® Interleukin-28B (IL-28B) Saptama Kiti, insan kan örneklerindeki IFNL-3 geninde meydana gelen ILB-28B (rs12979860) polimorfizmini saptar. Buna göre, tespiti hedeflenen polimorfizmde C (Sitozin) aleli FAM filtresi kullanılarak, T (Timin) aleli ise HEX filtresi kullanılarak saptanır.