Kabakulak Saptama Kiti

Bosphore® Mumps Detection Kit v1, insan biyolojik örneklerindeki Mumps RNA’sını saptar. Kitin analitik duyarlılığı 7.5 kopya/reaksiyon’dur. Mumps virüsü genomunun spesifik bir bölümü çoğaltılır ve floresans saptama Cy5 filtresi kullanılarak gerçekleştirilir.

 

Kit, nükleik asit izolasyonu ve PCR inhibisyonunu kontrol etmek için bir internal (iç) kontrol barındırmaktadır. İzolasyondan veya PCR reaksiyon karışımına eklenen internal kontrolün amplifikasyon verisi, HEX filtresi ile görüntülenir.