Malaria Genotiplendirme Kiti v1

Bosphore® Malaria Genotiplendirme Kiti v1; 98/79/EC Talimatı uyarınca IVD-CE onaylı Real-Time PCR temeline dayanan tıbbi bir vücut-dışı tanı kitidir.

Bosphore® Malaria Genotiplendirme Kiti v1; serum, plazma, tükürük, idrar vb. insan vücut sıvılarındaki Plasmodium türlerini tespit eder ve ayırt eder.

 

Floresans saptama, FAM, HEX ve Cy5 filtrelerini kullanılarak iki PCR tüpünde gerçekleştirilir.

Kit, nükleik asit izolasyonu ve PCR inhibisyonunu kontrol etmek için internal (iç) kontrol barındırmaktadır. İzolasyon sırasında PCR reaksiyon karışımına eklenebilen internal kontrolün amplifikasyon verisi, XXX filtresi kullanılarak görüntülenir.

 

İlk PCR tüpü PCR Master Mix 1'de, Plasmodium falciparum genomu amplifiye edilir ve FAM filtresi kullanılarak floresan tespiti gerçekleştirilir. Plasmodium malariae genomu amplifiye edilir ve HEX filtresi kullanılarak floresan tespiti gerçekleştirilir.

 

İkinci PCR tüpü PCR Master Mix 2'de, Plasmodium vivax genomu amplifiye edilir ve FAM filtresi kullanılarak floresan tespiti gerçekleştirilir. Plasmodium ovale genomu amplifiye edilir ve HEX filtresi kullanılarak floresan tespiti gerçekleştirilir.

 

PCR inhibisyonunu kontrol etmek için kite bir Internal Control entegre edilmiştir. Internal kontrolün amplifikasyon verileri, PCR Master Mix 1 ve 2'ye sahip her iki PCR tüpünde Cy5 filtresi ile tespit edilir. Dahili kontrol, PCR adımı sırasında eklenir.