Plasmodium Falciparum Kantifikasyon Kiti v1

Bosphore® Plasmodium Falciparum Kantifikasyon Kiti, 98/79/EC Talimatı uyarınca IVD-CE onaylı Real-Time PCR temeline dayanan tıbbi bir vücut-dışı tanı kitidir. Bosphore® Plasmodium Falciparum Kantifikasyon Kiti, insan biyolojik örneklerindeki tüm Plasmodium falciparum genotiplerinin DNA’sını saptar ve miktarını belirler. 18S ribomozal RNA geninin bir bölümü çoğaltılır ve floresans saptama FAM filtresi kullanılarak gerçekleştirilir.

 

Kit, nükleik asit izolasyonu ve PCR inhibisyonunu kontrol etmek için bir internal (iç) kontrol barındırmaktadır. DNA izolasyonu sırasında ya da PCR reaksiyon karışımına eklenebilen internal kontrolün amplifikasyon verisi, HEX filtresi ile görüntülenir.