Bosphore RSV Saptama Kiti v1

Bosphore® Solunum Sinsitiyal Virüsü (RSV) Saptama Kiti v1, 98/79/EC Talimatı uyarınca IVD-CE onaylı Real-Time PCR temeline dayanan tıbbi bir vücut-dışı tanı kitidir. Bosphore® Solunum Sinsitiyal Virüsü Saptama Kiti v1 serum, plazma, vücut sıvıları, idrar, BOS, dışkı, doku, swab vb çeşitli insan biyolojik örneklerindeki tüm Respiratuvar Sinsitiyal Virüs (RSV) subtiplerini saptar. RSV genomu bir bölümü çoğaltılır ve floresans saptama HEX filtresi kullanılarak gerçekleştirilir.

 

Kit, nükleik asit izolasyonu ve PCR inhibisyonunu kontrol etmek için bir internal (iç) kontrol barındırmaktadır. RNA izolasyonu sırasında ya da PCR reaksiyon karışımına eklenebilen internal kontrolün amplifikasyon verisi, Cy5 filtresi ile görüntülenir.