T. pallidum Saptama Kiti v1

Bosphore Treponema pallidum Saptama Kiti v1, 98/79/EC Talimatı uyarınca IVD-CE onaylı Real-Time PCR temeline dayanan tıbbi bir vücut-dışı tanı kitidir. Bosphore Treponema pallidum Saptama Kiti v1 insan biyolojik örneklerindeki tüm alt tipleri kapsayan Treponema pallidum DNA'sını saptar. Kitin analitik duyarlılığı, 100 kopya/ml'dir. Treponema pallidum genomunun polA geninin bir bölümü çoğaltılır ve floresans saptama Cy5 filtresi ile gerçekleştirilir.

 

Kit, nükleik asit izolasyonu ve PCR inhibisyonunu kontrol etmek için bir internal (iç) kontrol barındırmaktadır. İzolasyon ya da PCR aşamasında eklenebilen internal kontrolün amplifikasyon verisi HEX filtresi ile görüntülenir.