HBV Kantifikasyon / Saptama Kiti v1

Bosphore Ultra HBV Kantifikasyon/Saptama Kiti, 98/79/EC Talimatı uyarınca IVD-CE onaylı Real-Time PCR temeline dayanan tıbbi bir vücut-dışı tanı kitidir. Kit, insan serum veya plazma örneklerindeki Hepatit B Virüsü dNA’sının tüm genotiplerini (A-H) saptar ve miktarını belirler. HBV genomunda S geninin bir bölümü çoğaltılır ve floresans saptama FAM filtresi kullanılarak gerçekleştirilir.

 

Bosphore Ultra HBV Kantifikasyon/Saptama Kiti, nükleik asit izolasyonu ve PCR inhibisyonunu kontrol etmek için bir internal (iç) kontrol barındırmaktadır. DNA izolasyonu sırasında ya da PCR reaksiyon karışımına eklenebilen internal kontrolün amplifikasyon verisi, HEX filtresi ile görüntülenir.