HCV Kantifikasyon / Saptama Kiti

Bosphore Ultra HCV Kantifikasyon/Saptama Kiti, 98/79/EC Talimatı uyarınca IVD-CE onaylı Real-Time PCR temeline dayanan tıbbi bir vücut-dışı tanı kitidir. Bosphore Ultra HCV Kantifikasyon/Saptama Kiti, insan serum veya plazma örneklerindeki Hepatit C Virüsü RNA’sının tüm 6 genotipini saptar ve miktarını belirler. HCV genomu 5’ UTR’ın bir bölümü çoğaltılır ve floresans saptama FAM filtresi kullanılarak gerçekleştirilir.

 

Kit, nükleik asit izolasyonu ve PCR inhibisyonunu kontrol etmek için bir internal (iç) kontrol barındırmaktadır. RNA izolasyonu sırasında ya da PCR reaksiyon karışımına eklenebilen internal kontrolün amplifikasyon verisi, HEX filtresi ile görüntülenir.