HIV-1 Kantifikasyon / Saptama Kiti

Bosphore Ultra HIV-1 Kantifikasyon/Saptama Kiti, 98/79/EC Talimatı uyarınca IVD-CE onaylı Real-Time PCR temeline dayanan tıbbi bir vücut-dışı tanı kitidir. Bosphore Ultra HIV Kantifikasyon/Saptama Kiti, insan serum veya plazma örneklerindeki Human Immunodeficiency Virüsü 1 (HIV-1; İnsan Bağışıklık-yetmezliği Virüsü) RNA’sının tüm genotiplerini saptar ve miktarını belirler. HIV-1 genomunda LTR’sinin bir bölümü çoğaltılır ve floresans saptama FAM filtresi kullanılarak gerçekleştirilir.

 

Kit, nükleik asit izolasyonu ve PCR inhibisyonunu kontrol etmek için bir internal (iç) kontrol barındırmaktadır. RNA izolasyonu sırasında ya da PCR reaksiyon karışımına eklenebilen internal kontrolün amplifikasyon verisi, HEX filtresi ile görüntülenir.