Bosphore Veziküler Döküntü Panel Kiti

Bosphore Veziküler Döküntü Panel Kiti; 98/79/EC Talimatı uyarınca IVD-CE onaylı Real-Time PCR temeline dayanan tıbbi bir vücut-dışı tanı kitidir. Bosphore® Vesicular Rash Panel Kit insan biyolojik örneklerindeki Herpes Simplex Virus 1, Herpes Simplex Virus 2 ve Varicella-Zoster virüs DNA’sını saptar ve ayırt eder. Floresans saptama FAM, HEX, Texas RED ve Cy5 filtreleri kullanılarak gerçekleştirilir.  Sırasıyla Herpes Simplex Virus 1 FAM, Herpes Simplex Virus 2 Cy5, Varicella-Zoster virus ise HEX filtreleri kullanılarak saptanır.

 

Kit, nükleik asit izolasyonu ve PCR inhibisyonunu kontrol etmek için bir internal (iç) kontrol barındırmaktadır. PCR reaksiyon karışımına eklenebilen internal kontrolün amplifikasyon verisi, Texas Red filtresi ile görüntülenir.