Bosphore VZV (HHV-3) Saptama Kiti v1

Bosphore® VZV Saptama Kiti v1, 98/79/EC Talimatı uyarınca IVD-CE onaylı Real-Time PCR temeline dayanan tıbbi bir vücut-dışı tanı kitidir(cihazıdır).  Bosphore® VZV Saptama Kiti v1, insan serum veya plazma örneklerindeki tüm Varicella Zoster Virüsü (VZV; aynı zamanda İnsan Herpes Virüsü 3 olarak da bilinir) DNA’sını ve VZV subtiplerini saptar. VZV genomu ORF 38 geninin bir bölümü çoğaltılır ve floresans saptama FAM filtresi kullanılarak gerçekleştirilir.

 

Kit, nükleik asit izolasyonu ve PCR inhibisyonunu kontrol etmek için bir internal (iç) kontrol barındırmaktadır. PCR reaksiyon karışımına eklenebilen internal kontrolün amplifikasyon verisi, HEX/JOE filtresi ile görüntülenir.