Zika Virüsü Saptama Kiti v1

Bosphore® Zika Virus Detection Kit (Saptama Kiti) v1, 98/79/EC Talimatı uyarınca IVD-CE onaylı Real-Time PCR temeline dayanan tıbbi bir vücut-dışı tanı kitidir. Bosphore® Zika Virus Detection Kit v1, serum, plazma, vücut sıvıları, idrar, doku, swab vb çeşitli insan biyolojik örneklerinden uygun biçimde saflaştırılmış Zika Virus RNA’sını saptar. Zika virus genomunun poliprotein geninin bir bölümü çoğaltılır ve floresans saptama FAM filtresi kullanılarak gerçekleştirilir.

 

Kit, nükleik asit izolasyonu ve PCR inhibisyonunu kontrol etmek için bir internal (iç) kontrol barındırmaktadır. RNA izolasyonu sırasında ya da PCR reaksiyon karışımına eklenebilen internal kontrolün amplifikasyon verisi, HEX filtresi ile görüntülenir.