Magrev Nükleik Asit İzolasyon Versatil Kiti

Magrev® Nükleik Asit İzolasyon Versatil Kiti (Nucleic Acid Extraction Versatile Kit), çeşitli örneklerden (birçok farklı dokudan nükleik asit izolasyonu, tam kandan genomik DNA izolasyonu, kan, serum, plazma, balgam, BOS gibi tüm vücut sıvılarından viral DNA/RNA izolasyonu, kan, serum, idrar, plazma, balgam, sürüntü, bronkoalveolar lavaj sıvısı (BAL), beyin-omurilik sıvısı gibi tüm vücut sıvılarından ve hücre kültüründen bakteriyel DNA/RNA izolasyonu) manuel nükleik asit izolasyonu için tasarlanmıştır. Kit izolasyon için gerekli solüsyonları ve manyetik temelli izolasyon için gerekli plastik sarflarını ve manyetik tanecikleri içerir. Magrev Nucleic Acid Extraction Versatile Kit, Bosphore® Real-Time PCR kitleri ile uyumludur.