Sepsis Paneli

Bosphore Sepsis Patojenleri Panel Kiti v1, tam kan ve kan kültürü örneklerindeki Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Acinetobacter baumannii, Stenotrophomonas maltophilia, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Candida glabrata, Candida tropicalis, Aspergillus spp., koagülaz-negatif Staphylococcus (CoNS), Staphylococcus spp. ve Streptococcus spp. DNA’sını saptar ve ayırt eder. Floresans saptama FAM, HEX, Texas RED ve Cy5 filtreleri kullanılarak gerçekleştirilir.

 

  • PCR Master Mix 1 ile birinci tüpte; FAM kanalından Escherichia coli, HEX kanalından Staphylococcus aureus, Cy5 kanalından Enterococcus faecalis saptanır.
  • PCR Master Mix 2 ile ikinci tüpte; FAM kanalından Klebsiella pneumoniae, HEX kanalından Staphylococcus spp., Cy5 kanalından Enterococcus faecium saptanır.
  • PCR Master Mix 3 ile üçüncü tüpte; FAM kanalından Acinetobacter baumannii, HEX kanalından Stenotrophomonas maltophilia, Cy5 kanalından Pseudomonas aeruginosa saptanır.
  • PCR Master Mix 4 ile dördüncü tüpte; FAM kanalından Candida albicans, HEX kanalından Staphylococcus epidermidis, Cy5 kanalından Candida glabrata saptanır.
  • PCR Master Mix 5 ile beşinci tüpte; FAM kanalından Aspergillus spp., HEX kanalından Candida tropicalis, Cy5 kanalından Streptococcus spp. saptanır.

 

Kit, nükleik asit izolasyonu, PCR inhibisyonu ve aplikasyon hatalarını kontrol etmek için internal (iç) kontrol barındırmaktadır. DNA izolasyonu sırasında ya da PCR reaksiyon karışımına eklenebilen internal kontrolün amplifikasyon verisi, Texas RED filtresi kullanılarak görüntülenir.