Kalite Politikamız

Müşteri odaklılık ilkesini benimsemiş, emek vererek yüksek kaliteli işler ortaya çıkaran, eğitimli ve dinamik ekibimiz, kalite bilincini, süreç yaklaşımını ve risk temelli düşünce biçimini benimsemektedir. Sürekli gelişme ve iyileştirmeye verdiğimiz önem, kalitemizin temelini oluşturur. Bu nedenle tüm ekibimize; kalite bilincini, süreç yaklaşımını ve risk temelli düşünce biçimini aşılamanın, ve çalışanlarımızın sisteme katkıda bulunmalarının, çalışanlar ve üretilen ürünler için uygun ve güvenli çevre ve çalışma şartlarının oluşturulmasının, sürdürülebilirliğin önemini iyi bilmekteyiz.

 

Anatolia Tanı A.Ş. üst yönetimi, moleküler genetik ve biyoteknoloji alanında, ürün kalitesi ve performansıyla, dünya çapında hedeflediği saygınlığa ve pazar payına ulaşma stratejik planıyla uyumlu kalite amaçlarını belirlemekte ve izlemekte, riskleri yönetmekte, sürekli yeni fırsatları belirleyerek iyileştirme olanaklarını değerlendirme konusunda da çalışanlarına liderlik ve rehberlik etmektedir. Üst yönetim, Kalite Yönetim Sistemi’nin geliştirilmesi, uygulanması ve etkililiğinin sürdürülmesinin, uygulanabilir mevzuat ve müşteri şartlarının karşılanmasının önemini her aşamada vurgulamaktadır. Anatolia Tanı A.Ş. halka açık bir şirket olmanın sorumluluklarının farkındadır ve tüm paydaşlarının ortak çıkarlarını gözeterek etik kurallar ve yasalar çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

Anatolia Tanı A.Ş., yaratıcı çözümlerle oluşturulan, bireylerden bağımsız ve etkili biçimde işleyen, fonksiyonel çalışma sistemimiz sayesinde; kalite hedeflerimize doğrultusunda, TS EN ISO 9001:2015, TS EN ISO 13485:2016 standartları, Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği, ilgili tarafların ve faaliyetleriyle ilişkili olan yasal gereklilikler, mevzuat, müşteri ve sözleşme şartları uyarınca çalışmayı sürdürmektedir.