İştirakler

Ticaret Unvanı

 

Şirketin Faaliyet Konusu

 

          Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi

 

          İştirak Oranı (%)

 

Alpha IVD S.p.A.

         Moleküler biyoloji alanındaki test kitleri, 

cihaz ve yazılımların ticareti

300.000 EUR

23,33

Euronano Diagnostics 

  Private Limited

          Moleküler biyoloji alanındaki test kitleri, 

cihaz ve yazılımların ticareti

   3.114.700 PKR

 

99,99