Yönetim Kurulu

YÖNETİM KURULU
Alper Akyüz

Yönetim Kurulu Başkanı

Elif Akyüz

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Tankut İkizler

Yönetim Kurulu Üyesi

Cansu Müftüoğlu Doğan

Yönetim Kurulu Üyesi

Işıl Kurnaz

Yönetim Kurulu Üyesi